Jako psychoterapeutka pracuji s dětmi, dospělými, páry i rodinami. Ve své praxi využívám syst  emický a narativní přístup, absolvovala jsem dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v systemické a narativní terapii (4 roky, 800 hodin). 

Kromě své soukromé psychoterapeutické praxe působím i jako psychoterapeutka v poradně pro poruchy příjmu potravy a externě také koordinátorka asistovaných kontaktů dítěte v náhradní rodinné péči s původní rodinou (příprava na kontakt, facilitace dohod a setkání atd.). Dále školím sociální pracovníky, pedagogy a psychology pro Velký Vůz Sever (krizová intervence, problematika dětí v náhradní rodinné péči, rozhovor s dítětem, narativní práce s dětským traumatem ad.).

Vystudovala jsem sociální pedagogiku-etopedii, absolvovala akreditovaný výcvik v komplexní krizové intervenci (Remedium; akreditace MPSV) a akreditovaný výcvik v systemické psychoterapii (ISZ-MC; akreditace ČLS JEP). Jako krizový intervent pracuji od r. 2006, jako psychoterapeutka od r. 2010. Jsem členkou SOFTu (společnosti rodinných a systemických terapeutů) a ČAP (české asociace pro psychoterapii).

Jsem spoluautorkou kreativních nástrojů pro práci s dětmi  Focus Box a Kniha Života.

 
 
 
 
V minulosti:
- Krizová interventka a sociální pracovnice v centru krizové intervence
- Psychoterapeutka a rodinná mediátorka v rodinné poradně
- Krizová interventka na lince důvěry pro děti a mládež
- Krizová interventka na lince důvěry pro dospělé
- Psychoterapeutka ve sdružení, které se zabývá problematikou náhradní rodinné péče
- Klíčová pracovnice v pěstounských rodinách
- Krizová interventka a vedoucí na táborech s terapeutickým programem pro mládež z náhradní rodinné a ústavní péče
- Lektorka primární prevence na základních a středních školách
- Kontaktní pracovnice NZDM (nízkoprahový klub pro děti a mládež)
- Lektorka expresivních technik (tanec, drama, pohybové divadlo) a zážitkové pedagogiky

_________________________________________________________________________________________________________________________________

poskytované služby: psychoterapeutické poradenství, psychoterapeutické poradenství děti, rodinné psychoterapeutické poradenství, rodinné poradenství, párové poradenství, manželská poradna, krizové poradenství, asistovaný kontakt, supervize, psychoterapeutické poradenství online

snadná dostupnost z lokalit: Kralupy nad Vltavou, Mělník, Neratovice, Roudnice nad Labem, Libčice nad Vltavou, Velvary, Veltrusy, Odolená Voda, Roztoky u Prahy, Praha Západ a Praha Východ