Formy podpory

"Nezáleží na tom, s jakým problémem přijdete, ale že spolu můžeme hledat řešení."

Až na výjimky mohou konzultace probíhat i online nebo po telefonu.

 

PSYCHOTERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ

Jedná se o delší (obvykle 4-15 sezení) spolupráci na dosažení udržitelných změn, ať už se jedná o osobní problém, problém ve vztahu či problém v rodině.

 

KRIZOVÉ PORADENSTVÍ

Jedná se o okamžitou podporu (jednorázové či opakované setkání) v náročné životní situaci. Snažíme se najít co nejdřívější možný termín setkání (většinou během 1 týdne).

 

RODIČOVSKÉ PORADENSTVÍ

Jedná se o jednorázovou nebo opakovanou podporu pro rodiče, kteří potřebují zkonzultovat jakoukoliv situaci týkající se výchovy, problému dítěte nebo problému s dítětem.

 

KRIZOVÁ SUPERVIZE

Jedná se o okamžitou podoporu v náročné situaci při výkonu profese, většinou probíhá přímo na pracovišti, je možné se domluvit i na několikahodinovém setkání, během kterého dojde k postupnému ošetření týmů i jednotlivců organizace. Snažíme se najít co nejdřívější možný termín setkání. Krizová supervize často probíhá ve vhodných prostorách (nerušená místnost) přímo na pracovišti.

INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE

Jedná se o podporu v ošetření témat, které se týkají profesního fungování - ať už jde o výkon profese, její sladění s osobním životem, vztahy na pracovišti nebo náročné klienty. Supervizi je možné využít jednorázově, opakovaně (vždy když je třeba) nebo je možné se domluvit na delší spolupráci (většinou 4 - 15 setkání) pro dosažení udržitelných změn.

 

ASISTOVANÝ KONTAKT

Příprava a realizace setkání dítěte (nejčastěji dítě v náhradní rodinné péči nebo dítě, jehož rodiče se rozešli) s druhým rodičem/původní rodinou/blízkou osobou. Jedná se o přípravu všech (rodiče, dítěte, blízké osoby, pěstouna) na kontakt a dohodu o pravidlech kontaktu, pomoc při vytvoření dohody o kontaktu (facilitace, mediace) a asistenci u samotného setkání s dítětem (facilitace). Tato služba je určena organizacím a institucím (např. organizace, které se starají o pěstouny, OSPOD atd.). Můžeme spolu spolupracovat na všech částech (příprava, facilitace vytváření dohody, facilitace setkání) nebo jenom na některé z nich.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

poskytované služby: psychoterapie, psychoterapie děti, rodinná psychoterapie, rodinné poradenství, párové poradenství, manželská poradna, krizové poradenství, asistovaný kontakt, supervize, psychoterapie online

snadná dostupnost z lokalit: Kralupy nad Vltavou, Mělník, Neratovice, Roudnice nad Labem, Libčice nad Vltavou, Velvary, Veltrusy, Odolená Voda, Roztoky u Prahy, Praha Západ a Praha Východ