Jaké údaje o Vás uchovávám:

Pokud se nedomluvíme jinak:
- abych se Vám mohla dovolat (např. v případě potřeby změny termínu nebo když nedorazíte na schůzku) mám po dobu spolupráce uloženo Vaše telefonní číslo. Většinou je uloženo pod Vaším jménem, je možné se domluvit na hesle, přezdívce atd. Po ukončení spolupráce číslo mažu.

 

- abych věděla, kdy na schůzku přijdete, domluvené termíny schůzek si píšu do "papírového" diáře. Většinou pod zkratkou Vašeho příjmení (první 3 - 4 písmena), mohu po domluvě s Vámi použít i křestní jméno, heslo, přezdívku atd. Diář na začátku nového roku "skartuji".


- pokud jste se mi ozvali emailem, konverzace je na mém emailovém účtu. Jakmile domluvíme vše potřebné (termín, podmínky spolupráce atd.) a /nebo komunikaci ukončíme, konverzaci mažu. Je možné se domluvit i na jejím dřívějším smazání.


- abychom mohli během hovoru a celkově po celou dobu spolupráce navazovat na to, co bylo řečeno (např. se i na 5té schůzce vrátit k věcem, které zazněly na 1.), píšu si během hovoru poznámky. Sešit s poznámkami je veden pod Vaším jménem/přezdívkou a číslem klienta. Sešity s poznámkami jsou uloženy v zamykací skříňce, s vyjímkou situací, kdy s poznámkami pracuji. Poznámky si uchovávám i po skončení spolupráce pro případ jejího obnovení. Po 3 letech od ukončení spolupráce poznámky "skartuji", na Vaši žádost je mohu "skartovat" i dříve.


- kvůli povinnostem plátce daně (vystavování a uchování daňových dokladů) příjmové doklady a faktury, na kterých je uvedeno Vaše jméno a adresa, uchovávám 5 let. Příjmové doklady jsou uloženy v zamykací skříňce, faktury jsou uloženy v elektronické podobě na zaheslované flashce. Pokud platíte v hotovosti a doklad nepotřebujete, údaje o platbě vedu pouze v knize příjmů v hotovosti. Ta je vedena anonymně pouze pod čísly klientů.


- jméno, pod kterým se mnou spolupracujete je uvedeno na Souhlasu se zpracováním osobních údajů, který podepíšeme na začátku spolupráce. Tento souhlas s Vámi sepisuji v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a se zákonem na ochranu osobních údajů a uchovávám jej 3 roky od ukončení spolupráce kvůli prokázání souhlasu po celou dobu zpracování Vašich údajů.


- kvůli povinnostem vyplývajícím z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a ze zákona na ochranu osobních údajů vedu evidenci Vámi poskytnutých osobních údajů (Katalog osobních údajů – elektronicky, uložen na zaheslované flashce, záloha na externím disku v zamykací skříňce) z Katalogu údaje mažu, jakmile je již není nutné dále uchovávat.

 

Pokud s uchováním údajů nesouhlasíte, je možné se až na výjimky domluvit na variantě, která Vám bude vyhovovat.

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů:

Vaše údaje spravuji sama, kontakt na správce osobních údajů je tedy: 

Mgr. Kamila Kudlvasrová; Na Vinici 82, Nelahozeves, 277 51

telefon: 776 17 60 57; email: psychickapodpora@email.cz

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

- kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to pro každý údaj nebo účel zpracování samostatně 

- vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás (příp. Vašich dětech, pokud s nimi v rámci námi domluvené spolupráce pracuji) zpracovávám

- vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů (příp. Vašich dětí)

- žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracování již dále není důvod

- žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasíte s jejich výmazem

- žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů

- dostat odpověď na svou žádost adresovanou správci bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem

- podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00), pokud se domníváte, že zpracováváním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR