Formy podpory

"Nezáleží na tom, s jakým problémem přijdete, ale že spolu můžeme hledat řešení."

 

PSYCHOTERAPIE

Jedná se o delší (obvykle 4-10 sezení) spolupráci na dosažení udržitelných změn, ať už se jedná o osobní problém, problém ve vztahu či problém v rodině.

 

KRIZOVÁ INTERVENCE

Jedná se o okamžitou podporu (jednorázové či opakované setkání) v náročné životní situaci. Snažíme se najít co nejdřívější možný termín setkání (většinou během 1 týdne).

 

SUPERVIZE

Jedná se o jednorázovou či opakovanou podporu při výkonu profese, může být zaměřena na vztahy, fungování týmu nebo řešení konkrétních náročných situací či klientů, je určena jednotlivcům i týmům, kteří chtějí pracovat na zlepšení svého profesního fungování. Týmové supervize probíhají ve vhodných prostorách (nerušená místnost) přímo na pracovišti, pro individuální je možné využít prostory v Nelahozevsi.

 

KRIZOVÁ SUPERVIZE

Jedná se o okamžitou podoporu v náročné situaci při výkonu profese, většinou probíhá přímo na pracovišti, je možné se domluvit i na několikahodinovém setkání, během kterého dojde k postupnému ošetření týmů i jednotlivců organizace. Snažíme se najít co nejdřívější možný termín setkání. Krizová supervize často probíhá ve vhodných prostorách (nerušená místnost) přímo na pracovišti.

 

ASISTOVANÝ KONTAKT

Příprava a realizace setkání dítěte (nejčastěji dítě v náhradní rodinné péči nebo dítě jehož rodiče se rozešli) s druhým rodičem/původní rodinou/blízkou osobou. Jedná se o přípravu všech (rodiče, dítěte, blízké osoby, pěstouna) na dohodu a kontakt, pomoc při vytvoření dohody o kontaktu (facilitace, mediace) a asistenci u samotného setkání s dítětem (facilitace). Tato služba je určena organizacím a institucím (např. organizace, které se starají o pěstouny, OSPOD atd.). Můžeme spolu spolupracovat na všech částech (příprava, facilitace vytváření dohody, facilitace setkání) nebo jenom na některé z nich.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

poskytované služby: psychoterapie, psychoterapie děti, rodinná psychoterapie, rodinné poradenství, párové poradenství, manželská poradna, krizová intervence, asistovaný kontakt, supervize

snadná dostupnost z lokalit: Kralupy nad Vltavou, Mělník, Roudnice nad Labem, Libčice nad Vltavou, Velvary, Veltrusy, Odolená Voda, Roztoky u Prahy, Praha Západ a Praha Východ